Autorem fotografií je Miroslav Zelenka

Vítejte v mé fotogalerii

David Horáček, CSsR, se narodil v roce 1977 v Chrudimi. V letech 1996 - 2000 pracoval jako ošetřovatel koní, jako hostinský anebo skladník ve velkoskladu ovoce a zeleniny. V letech 2000 - 2004 pracoval v Charitní ošetřovatelské a pečovatelské službě a v roce 2004 vstoupil do řádu redemptoristů. Doživotní sliby v Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele složil roku 2011 na Svaté Hoře. V letech 2004 až 2008 studoval Teologickou fakultu Trnavské univerzity v Bratislavě. Jáhenské svěcení přijal v roce 2012. Primiční mši svatou bude David Horáček slavit 24. června 2013, na slavnost Narození sv. Jana Křtitele, v 17.00 hodin v basilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře v Příbrami.