Autorem fotografií je Miroslav Zelenka

Vítejte v mé fotogalerii

Benefiční koncert na podporu stavby velkých svatohorských varhan