Autorem fotografií je Miroslav Zelenka

Vítejte v mé fotogalerii

Letošní sezónu se nejstarší šplhačský závod konal netradičně 8. května, tradičně v příbramské Sokolovně. Memoriál Bedřicha Šupčíka 2012 – XVIII. ročník byl spojen s oslavami výročí 150. let od založení Sokola.