Autorem fotografií je Miroslav Zelenka

Vítejte v mé fotogalerii

Česko-německý festival varhanní hudby 2012 pořádala od 15. června do 21. září Matice Svatohorská, občanské sdružení přátel a dobrodinců Svaté Hory. Svatá Hora byla zároveň centrem festivalu, kde proběhly tři koncerty, z toho dva během nejvýznamnějších svatohorských slavností Korunovace a poutní slavnosti. Festivalové koncerty, kterých se zúčastnilo celkem na 800 posluchačů, obohatily hudebně-kulturní nabídku v místech jejich konání. Festival propojil jednotlivá místa, která zároveň leží na poutních cestách.