Autorem fotografií je Miroslav Zelenka

Vítejte v mé fotogalerii

Vznik oratoria o Nanebevzetí P. Marie byl iniciován snahou svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka o získání novodobé skladby, specielně zkomponované pro Svatou Horu, navazující na starou barokní tradici jezuitských oratorií (nejevištních koncertních hudebních skladeb). Text zpracoval redemptorista (tehdy ještě svatohorský) P. Petr Beneš, hudbu v několika etapách zkomponoval skladatel Radek Rejšek. K prvnímu svatohorskému provedení kompletní skladby došlo v červnu 2012 v Korunovačních kaplích prostřednictvím rozšířeného smíšeného sboru Svatohorského a Pražských pěvců a profesionálního tělesa Jihočeské komorní filharmonie pod taktovkou dirigenta Petra Chromčáka.