Autorem fotografií je Miroslav Zelenka

Vítejte v mé fotogalerii

Další funkce »

Úvodní stránka / Akce a události / Svatá Hora

 • Nové varhany

  85 fotografií v 1 podalbu

 • Borovany 2017 - setkání u nových svatohorských varhan

  69 fotografií

  27. prosince 2017 jsme navštívili dílnu varhanáře Vladimíra Šlajcha v Borovanech. Zazpívali jsme si řadu koled doprovázených hrou na nové svatohorské varhany.

 • Korunovace 2017 vigilie

  64 fotografií

 • Zelený čtvrtek 2017

  51 fotografií

 • Pohřeb p. Vaňka

  33 fotografií

 • Slavnost Korunovace 2014

  68 fotografií

 • Primice Davida Horáčka

  48 fotografií

 • Svěcení Davida Horáčka

  98 fotografií

  David Horáček, CSsR, se narodil v roce 1977 v Chrudimi. V letech 1996 - 2000 pracoval jako ošetřovatel koní, jako hostinský anebo skladník ve velkoskladu ovoce a zeleniny. V letech 2000 - 2004 pracoval v Charitní ošetřovatelské a pečovatelské službě a v roce 2004 vstoupil do řádu redemptoristů. Doživotní sliby v Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele složil roku 2011 na Svaté Hoře. V letech 2004 až 2008 studoval Teologickou fakultu Trnavské univerzity v Bratislavě. Jáhenské svěcení přijal v roce 2012. Primiční mši svatou bude David Horáček slavit 24. června 2013, na slavnost Narození sv. Jana Křtitele, v 17.00 hodin v basilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře v Příbrami.

 • Noc kostelů 2013

  45 fotografií

 • Vernisáž výstavy fotografií

  30 fotografií

  Vernisáž putovní výstavy fotografií Svaté Hory dne 1. května 2013.

 • Benefiční koncert - advent 2012

  26 fotografií

  Benefiční koncert na podporu stavby velkých svatohorských varhan

 • Nahrávání na Svaté Hoře

  38 fotografií

  Nahrávání CD ze skladeb Radka Rejška, stále spolupracujícího skladatele Svaté Hory. CD bude tvořeno jednak záznamy staršími a také zbrusu novou nahrávkou autorových Janových pašijí s mluveným slovem v podání Alfreda Strejčka, doplněných několika skladbami pro varhany a trubku.

 • Varhanní festival na Svaté Hoře

  14 fotografií

  Česko-německý festival varhanní hudby 2012 pořádala od 15. června do 21. září Matice Svatohorská, občanské sdružení přátel a dobrodinců Svaté Hory. Svatá Hora byla zároveň centrem festivalu, kde proběhly tři koncerty, z toho dva během nejvýznamnějších svatohorských slavností Korunovace a poutní slavnosti. Festivalové koncerty, kterých se zúčastnilo celkem na 800 posluchačů, obohatily hudebně-kulturní nabídku v místech jejich konání. Festival propojil jednotlivá místa, která zároveň leží na poutních cestách.

 • Oratorium nanebevzetí P. Marie

  12 fotografií

  Vznik oratoria o Nanebevzetí P. Marie byl iniciován snahou svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka o získání novodobé skladby, specielně zkomponované pro Svatou Horu, navazující na starou barokní tradici jezuitských oratorií (nejevištních koncertních hudebních skladeb). Text zpracoval redemptorista (tehdy ještě svatohorský) P. Petr Beneš, hudbu v několika etapách zkomponoval skladatel Radek Rejšek. K prvnímu svatohorskému provedení kompletní skladby došlo v červnu 2012 v Korunovačních kaplích prostřednictvím rozšířeného smíšeného sboru Svatohorského a Pražských pěvců a profesionálního tělesa Jihočeské komorní filharmonie pod taktovkou dirigenta Petra Chromčáka.